SYMPOZJUM NAUKOWE
"30 LAT BRACHYTERAPII
HDR W POLSCE"
6-7 CZERWCA 2013 - GLIWICE

Patronat honorowy prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu MSC Oddział w Gliwicach


Jeżeli planujesz uczestniczyć w Sympozjum, wyślij maila, a otrzymasz dalsze informacjeInformacja dla firm

Uprzejmie informujemy, że w dniach 6-7.06.2013 r. odbędzie się Sympozjum Naukowe "30 lat brachyterapii w Polsce".
W odpowiedzi na zapytanie o współpracę pragnę poinformować, że dopuszczamy taką możliwość.

Proponujemy:
- stoisko 2 x 2 m (powierzchnia wystawiennicza jest ograniczona wielkością lokalu)
- sponsorowanie np. przerw kawowych czy spotkania towarzyskiego
- logo firmy zostanie umieszczone w materiałach sympozjum
- ew. inne formy współpracy do omówienia ze skarbnikiem dr K.Nowakowskim tel. 662 230 329

Bieżące informacje na temat Sympozjum znajdujš się na stronie: www.pto.io.gliwice.pl.

Aktualny kontakt e-mail:pto@io.gliwice.pl

Aktualny program w pliku Word: Program
  .
P R O G R A M

6.06.2013, czwartek
11.00-11.15Otwarcie Sympozjum - prof. dr hab. n. med. B. Maciejewski 15 min
11.15-11.45prof. dr hab. n. med. B. Maciejewski - wykład 30 min
11.45-13.15Sesja I - Gliwicka przygoda z brachyterapią HDR: od metody gliwickiej Ra do HDR afterloading
11.45-11.55wprowadzenie - moderator dr n. med. B. Białas (Gliwice) 10- min
11.55-12.05dr n. przyr. N. Lambrinow (Gliwice) "Brachyterapia radem metoda gliwicka" 10 min
12.05-12.15dr K. Nowakowski (Gliwice) "Pierwsze doświadczenia z brachyterapią HDR" 10 min
12.15-12.35dr n. med. B. Białas (Gliwice) "Brachyterapia u chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy - różne schematy frakcjonowania. Doświadczenia w brachyterapii przedoperacyjnej u chorych na raka szyjki i trzonu macicy"
12.35-12.55dr n. med. K. Raczek-Zwierzycka (Gliwice) "Brachyterapia HDR w leczeniu skojarzonym raka szyjki macicy (radiochemioterapia)" 20 min
12.55-13.15podsumowanie - moderator dr n. med. B. Białas (Gliwice) 20 min
 
13.15-14.00OBIAD
14.00-16.00Sesja II - Rak piersi
 przewodniczenie sesji: dr hab. n. med. K. Serkies (Gdańsk) dr n. med. T. Filipowski (Białystok)
14.00-14.30prof. Josef Hammer (Linz, Austria) "HDR implants in breast cancer - the Linz experience" - wykład w j. angielskim 30 min
14.30-15.00dr n. med. Cristina Gutiérrez (Barcelona-Girona-Badalona, Hiszpania) "Partial breast irradiation with interstitial brachytherapy: rationale, technique and results of Institut Catala d’Oncologia" - wykład w j. angielskim 30 min
15.00-15.15dr n. med. M. Szlag (Gliwice) "Planowanie brachyterapii HDR u chorych na raka piersi (boost i APBI) od 2D do 3D" 15 min.
15.15-15.30dr n. med. A. Kulik (Warszawa) "Doświadczenia warszawskie w leczeniu brachyterapią HDR chorych na raka piersi" 15 min.
15.30-15.45dr hab. n. med. J. Skowronek (Poznań) "Brachyterapia śródtkankowa versus dojamowa - doświadczenia poznańskie" 15 min
15.45-16.00dyskusja panelowa 15 min
16.00-16.30PRZERWA NA KAWĘ
16.00-18.00Sesja III - Rak stercza
 przewodniczenie sesji: dr n. med. J. Łyczek (Brzozów) dr M. Fijałkowski (Gliwice)
16.30-17.00prof. Nikolaos Zamboglou (Offenbach, Niemcy) "HDR Brachytherapy in prostate cancer patients" - wykład w j. angielskim 30 min.
17.00-17.15dr P. Wojcieszek (Gliwice) "Brachyterapia HDR w raku prostaty - doświadczenia gliwickie" 15 min
17.15-17.30prof. dr hab. n. med. R. Makarewicz (Bydgoszcz) "Wznowa biochemiczna po leczeniu brachyterapią HDR" 15 min
17.30-17.45dr hab. n. med. J. Skowronek (Poznań) "Brachyterapia HDR vs brachyterapia LDR" 15 min
17.45-18.00dyskusja panelowa 15 min
19.00-20.00KOLACJA HDR
  
7.06.2013, piątek
09.00-10.30Sesja IV - Brachyterapia HDR w leczeniu paliatywnym
 przewodniczenie sesji: dr hab. n. med. A. Roszak (Poznań) prof. dr hab. n. med. J. Fijuth (Łódź)
09.00-09.30dr n. med. Razvan Galalae (Gelsenkirchen, Niemcy) "Benefit and relevance from brachytherapy as boost" - wykład w j. angielskim 30 min
09.30-09.45dr n. med. S. Kellas-Ślęczka (Gliwice) "Paliatywna brachyterapia HDR u chorych na nowotwory narządu rodnego" 15 min
09.45-10.00dr P. Wojcieszek (Gliwice) "Brachyterapia paliatywna: powierzchniowa oraz nowotworów regionu głowy i szyi" 15 min.
10.00-10.15prof. dr hab. n. med. R. Makarewicz (Bydgoszcz) "Brachyterapia paliatywna raka przełyku i płuca" 15 min.
10.15-10.30dyskusja panelowa
10.30-11.00PRZERWA NA KAWĘ
11.00-12.30Sesja V - Radioterapia pod kontrolą obrazowania - techniki brachyterapii vs IMRT/VMAT/CK w praktyce klinicznej
 przewodniczenie sesji: prof. dr hab. n. med. B. Maciejewski prof. dr hab. n. med. K. Składowski
11.00-11.30dr n. med. Jacob Christian Lindegaard (Aarhus, Dania) "The Aarhus experience with image guided brachytherapy in gynecological cancer" - wykład w j. angielskim 30 min
11.30-11.45prof. dr hab. n. fiz. K. Ślosarek (Gliwice) "Planowanie leczenia w brachyterapii IMRT/VMAT/CK" 15 min
11.45-12.45dr n. med. B. Białas (Gliwice) "Rak szyjki i trzonu macicy - brachyterapia pod kontrolą obrazowania" prof. dr hab. n. med. R. Tarnawski (Gliwice) " - IMRT/VMAT/CK" 30 min.
12.45-13.00dyskusja panelowa
- wykład w j. angielskim 30 min
13.30-13.45Zakończenie Sympozjum - prof. dr hab. n. med. B. Maciejewski 15 min.


Komitet Naukowy
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski - przewodniczący
Dr n. med. Brygida Białas
Dr Piotr Wojcieszek

Komitet Organizacyjny
Dr n. med. Andrzej Wojcieszek - przewodniczący
Dr n. med. Sylwia Kellas-Ślęczka
Dr Krzysztof Nowakowski
Elżbieta Woźniak

Miejsce obrad
hotel "Silvia Gold" w Gliwicach

© Copyright DeltaSoft-Project 2005